JAMIYATNING TASDIQLANGAN BIZNES REJALARI

1. Жамият фаолиятининг мақсади

Бухороэнергомарказ акциядорлик жамияти иссиқлик ва иссиқ сув ишлаб чиқариш ва таъминлаш билан шуғулланади.

2. Жамият тўғрисида маълумот

1.Жамиятнинг номланиши:

тўлиқ номи – “Бухороэнергомарказ” акциядорлик жамияти.

қисқа номи – “Бухороэнергомарказ” АЖ.

2.Ташкилий – ҳуқуқий шакли: Акциядорлик жамияти.

3.Жамиятнинг юридик ва алоқа манзили: Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри, Алпомиш кўчаси 5-уй.

4.Давлат рўйхатидан ўтган санаси ва рақами: 11.07.2011 йилда №522-сон рақам билан рўйхатдан ўтган. 04.07.2016 йилда №360-сон рақам билан қайта рўйхатдан ўтказилган.

-«Бухороэнергомарказ» АЖ 1979 йилда иш фаолиятини бошлаган;

-Жамиятда 1 та сув истиш қозони ҳамда 7 та буғ қозонлари мавжуд;

-Ишлаб чиқариш қуввати 295,0 Гкал соатни ташкил этади;

-Асосий ёқилғи табиий газ;

- Қозонхона Бухоро шаҳар 4 ва 6 кичик ноҳиялар ҳудудидаги кўп қаватли уй-жой фондини (198 та кўп қаватли уй), 32 та ижтимоий соҳа объектлари, 25 та иссиқхоналар (25 га) ҳамда бошқа фаолият туридаги 24 та истеъмолчиларни иссиқлик энергияси ва иссиқ сув билан узлуксиз равишда таъминлайди;

-Ишлаб чиқаришда ГМ 50/14 маркали буғ қозонлари ишлаб чиқарган буғ иссиқлик алмашувчи ускуна (теплообменник) орқали иссиқ сув ҳолатидаги иссиқлик энергиясига айлантирилади ва Д-1250/125 маркали тармоқ насослари орқали истеъмолчиларга етқазиб берилади;

-Йилига ўртача 200,0 минг Гкал иссиқлик энергияси ишлаб чиқарилади.

5.Жамиятнинг реквизитлари: АТ “Узсаноатқурилишбанк” Бухоро вилоят минтақавий филиали,
х/р: 20210000700487304001, МФО: 00086, СТИР: 201430639.

6.Жамият Устав фонди 749 504,0 минг сўм, 644 854 дона акцияни ташкил этади.

Жумладан:

· Юридик шахслар улуши 75,95%, 489 769,0 минг сўм, 489 769 дона

· Жисмоний шахслар улуши 24,05%, 155 085,0 минг сўм, 155 085 дона

Жами 643 545 дона оддий ва 1 309 дона имтиёзли акциялардан иборат бўлиб, акцияларнинг номинал қиймати 1 000 сўм.

7.Жамиятнинг 01.01.2022 йил ҳолатидаги асосий воситаларининг қолдиқ қиймати жами 12 965 979,0 минг сўм ташкил этади.

Жумладан:

Бино ва иншоотлар - 8 077 904,3 минг сўм

узатиш мосламалари - 983 866,35 минг сўм

Машина ва ускуналар - 3 495 700,76 минг сўм

Транспорт воситалари - 361 947,4 минг сўм

Мебель ва офис жиҳозлари - 15 717,4 минг сўм

Компютер жиҳозлари ва ҳисоблаш техникаси - 30 842,79 минг сўм

3. Жамият стратегияси (иш услуби)

Жамият асосий мақсадига эришиш учун фаолият ва хизмат кўрсатишнинг қуйидаги турларини амалга оширади:

- Ишлаб чиқарилган иссиқлик ва иссиқ сувни аҳоли ҳамда улгуржи истеъмолчиларига етқазиб бериш орқали жамиятнинг иқтисодий самарадорлигини барқарорлаштириш ва фойда олиш;

- Бухоро шаҳар “Иссиқлик тизимини ривожлантириш ва модернизациялаш” лойиҳасини Жахон банкининг имтиёзли кредитларини жалб этиш йўли билан амалга ошириш.

- Жамият асосий ускуна ва жиҳозларини капитал таъмирлаш, замонавий энерготежамкор жиҳозларни ва ускуналарни жорий этиш;

- иссиқлик ва иссиқ сув ишлаб чиқариш таннархини қисқартириш ва энергоресурслар харажатини камайтириш мақсадида энерготежамкор технологияларни жорий этиш.

- Жамият ҳудудидаги ер майдони ва бино-иншоотларидан самарали фойдаланиш хамда кушимча даромад олиш;

- Бухоро шахрида "Бухороэнергомарказ" АЖ марказий козонхонасини когенерацион газ турбинаси технологиясини жорий этган холда реконструкция ва модернизация килиш.

- Халкаро экспертларни жалб этган холда иссиклик таъминоти сохасида давлат-хусусий шериклик лойихасини амалга ошириш.

- Жамиятнинг молиявий ҳолатини барқарорлаштириш, меҳнат жамоаси учун қулай, замонавий шароитлар яратиш, уларнинг иқтисодий манфаатдорлигини кучайтириш;

4. Маҳсулот таннархини камайтириш ва энергоресурсларни тежаш

1. Асосий ва ёрдамчи ускуналарни мукаммал ва жорий таъмирлаш, янги энерготежамкор технологияларни жорий этиш билан ишлаб чиқариладиган маҳсулот учун сарфланадиган энергия ресурсларини тежаш борасида бир қатор тадбирлар ишлаб чиқилган

Жумладан:

2021 йилда ўтказилган энергетик аудит натижаларига асосан, технологик жараёнда аниқланган йўқотишларни бартараф этиш. Бунда:

· Деаэраторлардан чиқувчи буғ-ҳаво аралашмасини қайта ишлатиш мақсадида буғ-сув иссиқлик алмашинувчи ускунаси ўрнатиш;

· Қозонларнинг исиш юзасини турли хилдаги ётқизиқ ва қуйқимлардан тозалаш;

· Қозонларнинг топка қисми ва газоходлардаги сўрилиш (присос) ларни бартараф этиш;

· Қозонларнинг люк, экран қувурларининг коллекторлари, ҳарорат шовларидаги иссиқлик қопламаларини кучайтириш;

· Қозонларни доимий пуфлатиш коэффициентини химик тозаланган сувнининг таркибидаги юқори минераллашганликни юмшатувчи фильтрларда пасайтириш йўли билан назоратга олиш;

· Тармоқ сувини иситувчи иссиқлик алмашинувчи ускуналарнинг иссиқлик қопламаларини кучайтириш;

· Ичимлик сувини тежаш ва ишлаб чиқариш жараёнини оптималлаштириш мақсадида юмшатувчи фильтрларда химик тозаланадиган сувнинг таркибидаги хлоридлар ва умумий қаттиқлик даражасини пасайтириш;

· Трансформаторлардаги бўш юриш (холостой ход) ни бартараф этиш мақсадида юкламаларни ҳисоблаб чиқиш ва самарали режимда ишлашини таъминлаш учун қайта улаш;

· Бошқарув биносининг электр энергияси эҳтиёжлари учун қуёш панеллари ўрнатиш.

Юқоридаги тадбирларнинг бажарилиши натижасида энергия ресурсларининг тежалиши қуйидаги графикда кўрсатилган.

2. Кўрсатиб ўтилган тадбирларни амалга ошириш билан бир қаторда 2022 йилда “Бухоро шаҳарида марказлашган иссиқлик таъминотини реконструкция қилиш ва энергия самарадорлигини ошириш” лойиҳасининг 2 та босқичини якунлаш режалаштирилган. Ушбу лойиҳа тўғрисида батафсил маълумотлар мазкур Бизнес-режанинг 9 – бобида ёритилган.

5. 2022 йилда жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти билан боғлиқ харажатлари

2022 йилда жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти билан боғлиқ қуйидаги харажатлар кўзда тутилган:

- Маҳсулотни ишлаб чиқариш таннархига киритиладиган харажатлар;

- Маъмурий харажатлар;

- Давр харажатлари;

Бухоро вилоят "Бухороэнергомарказ" АЖ нинг 2019 йилда харажатлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ

Т/Р

Кўрсаткичлар номи

Ўлчов бирлиги

2019 йилда жами

Чораклар бўйича

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

I.

Ишлаб чиқариш таннархи - Ҳаммаси, шу жумладан:

минг сўм

30 614,18

15 070,49

2 819,67

2 562,72

10 161,30

- материаллар

минг сўм

422,28

116,50

59,78

15,46

230,55

- сотиб олинган совук сув

минг сўм

2 100,79

913,57

239,65

170,34

777,23

-табиий газ

минг сўм

19 996,22

11 357,51

1 091,00

741,95

6 805,75

- электр энергияси

минг сўм

2 920,16

1 360,38

111,16

86,87

1 361,75

- ишлаб чиқариш ишчилари иш хақи

минг сўм

1 963,39

468,40

390,29

514,50

590,20

- ижтимоий суғурта ажратмаси

минг сўм

491,35

117,23

98,50

130,54

145,08

- ишлаб чиқариш асосий воситалар амортизацияси

минг сўм

259,53

64,72

65,94

64,75

64,11

- ишлаб чиқаришнинг бошқа ҳаражатлари, шу жумладан:

минг сўм

2 460,48

672,18

763,35

838,32

186,64

- жорий ва капитал таъмирлаш ҳаражатлари

минг сўм

2 218,34

660,72

747,48

793,56

16,58

- бошқа ҳаражатлар

минг сўм

242,14

11,46

15,87

44,75

170,06

II.

Давр ҳаражатлари - Ҳаммаси, шу жумладан:

минг сўм

1 464,7

294,1

357,5

378,6

434,4

Сотиш ҳаражатлари

минг сўм

Маъмурий ҳаражатлар - Ҳаммаси, шу жумладан:

минг сўм

866,31

177,94

219,32

219,46

249,59

- маъмурий ҳодимлар иш хақи

минг сўм

552,44

119,20

115,87

145,79

171,59

- ижтимоий суғурта ажратмаси

минг сўм

136,89

29,50

28,66

36,14

42,59

- бошқа маъмурий ҳаражатлар

минг сўм

176,98

29,25

74,79

37,53

35,41

Бошқа операцион ҳаражатлар - Ҳаммаси, шу жумладан:

минг сўм

598,35

116,16

138,20

159,15

184,85

- солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар

минг сўм

303,74

71,03

71,03

71,03

90,64

- Банк хизмати

минг сўм

213,89

36,05

30,92

58,17

88,75

- бошқалар

минг сўм

80,73

9,07

36,25

29,94

5,46

Бухоро вилоят "Бухороэнергомарказ" АЖ нинг 2020 йилда харажатлар тўғрисида
МАЪЛУМОТ

Т/Р

Кўрсаткичлар номи

Ўлчов бирлиги

2020 йилда жами

Чораклар бўйича

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

I.

Ишлаб чиқариш таннархи - Ҳаммаси, шу жумладан:

минг сўм

39 579,90

16 256,12

3 315,03

2 880,55

17 128,20

- материаллар

минг сўм

480,28

289,21

64,21

53,14

73,72

- сотиб олинган совук сув

минг сўм

3 300,83

1 052,82

280,99

251,42

1 715,60

-табиий газ

минг сўм

26 472,76

12 132,53

1 494,60

995,57

11 850,06

- электр энергияси

минг сўм

3 644,51

1 890,92

165,47

115,74

1 472,38

- и/ч ишчилари иш хақи

минг сўм

2 734,17

642,79

652,93

705,75

732,70

- ижтимоий суғурта

минг сўм

326,67

75,52

76,69

84,16

90,30

- ишлаб чиқариш асосий воситалар амортизацияси

минг сўм

296,29

78,49

79,64

70,21

67,96

- ишлаб чиқаришнинг бошқа ҳаражатлари, шу жумладан:

минг сўм

2 324,38

93,83

500,50

604,57

1 125,48

- жорий ва капитал таъмирлаш ҳаражатлари

минг сўм

2 163,50

79,84

489,99

581,89

1 011,78

- бошқа ҳаражатлар

минг сўм

160,88

13,99

10,50

22,68

113,70

II.

Давр ҳаражатлари - Ҳаммаси, шу жумладан:

минг сўм

1 837,3

447,9

281,1

374,7

733,6

Сотиш ҳаражатлари

минг сўм

Маъмурий ҳаражатлар - Ҳаммаси, шу жумладан:

минг сўм

977,68

247,00

160,38

224,62

345,68

- маъмурий ҳодимлар иш хақи

минг сўм

758,12

187,76

123,52

167,27

279,57

- ижтимоий суғурта

минг сўм

87,99

20,89

14,61

19,64

32,85

- бошқа маъмурий ҳаражатлар

минг сўм

131,58

38,35

22,24

37,71

33,27

Бошқа операцион ҳаражатлар - Ҳаммаси, шу жумладан:

минг сўм

859,61

200,94

120,76

150,03

387,88

- солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар

минг сўм

387,81

74,00

74,00

74,00

165,81

- Банк хизмати

минг сўм

104,98

43,26

6,52

23,26

31,93

- бошқалар

минг сўм

366,82

83,68

40,23

52,78

190,13

5.1. Жамиятда 2022 йилда ишлаб чиқариш таннархига киритиладиган харажатлар режаси

млн сўмда

Харажат тури

Чораклар тақсимотида харажатлар

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

Жами 2022 йилда

совук сув

1 960,0

460,0

420,0

1 350,0

4 190,0

эл.энергияси

1 530,0

219,3

159,7

1 051,1

2 960,1

табиий газ

7 025,0

875,2

866,0

5 766,5

14 532,6

эскириш

150,6

150,6

150,6

150,6

602,3

материалларни хисобдан чикариш

270,0

120,0

120,0

240,0

750,0

ягона ижтимоий тулов

120,1

120,1

120,1

152,1

512,4

иш хаки

1 000,8

1 000,8

1 000,8

1 267,2

4 269,6

сафар харажатлари

4,5

4,5

4,5

4,5

18,0

лойихалаш

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

алока хизмати

0,5

0,5

0,5

0,5

1,8

синов ва сертификатлаш

1,5

1,5

1,5

1,5

6,0

темир йул харажати

89,0

28,0

30,0

89,0

236,0

компьютер таъмири

1,6

1,6

1,6

1,6

6,5

дезинфекция

0,5

0,5

0,5

0,5

1,8

Автомашиналарни техник курикдан утказиш

-

1,5

-

-

1,5

ахлат ташиш хизмати

1,7

1,7

1,7

1,7

6,7

Автомобилларни таъмирлаш

15,0

9,0

16,0

9,0

49,0

Бошка хизматлар

15,0

15,0

15,0

15,0

60,0

Таъмирлаш

630,0

630,0

630,0

630,0

2 520,0

Жами

12 818,7

3 642,6

3 541,4

10 733,6

30 736,3

5.2. Жамиятда 2022 йилда кутилаётган маъмурий харажатлар

млн сўмда

Харажат тури

Чораклар тақсимотида харажатлар

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

Жами 2022 йилда

Асосий воситалар эскириши

10,5

10,5

10,5

10,5

42,0

материалларни хисобдан чикариш

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

ягона ижтимоий тулов

34,9

34,9

34,9

44,9

149,6

иш хаки

291,0

291,0

291,0

374,0

1 247,0

Сафар аражатлари

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

эл.энергияси

1,8

1,8

1,8

1,8

7,2

телефон хизмати

0,5

0,5

0,5

0,5

1,8

дезинфекция

0,5

0,5

0,5

0,5

1,8

Вакиллик харажатлари

15,0

15,0

15,0

15,0

60,0

Автомашиналарни таъмирлаш

4,0

-

2,0

2,0

8,0

компьютер таъмири

0,5

0,5

0,5

0,5

2,0

Бошкалар

18,0

18,0

18,2

18,0

72,2

ХАММАСИ:

382,6

378,6

380,8

473,6

1 615,6

5.3. Жамиятда 2022 йилда кутилаётган давр харажатлар

млн сўмда

Харажат тури

Чораклар тақсимотида харажатлар

I чорак

II чорак

III чорак

IV чорак

Жами 2022 йилда

сув солиги

33,0

33,0

33,0

33,0

132,0

мол-мулк солиги

7,5

7,5

7,5

7,5

30,0

ер солиги

63,0

63,0

63,0

63,0

252,0

Нафакахурларни рагбатлантириш

8,0

-

-

20,0

28,0

хужалик суди харажат

1,0

1,0

2,0

2,0

6,0

мобил алока

2,6

2,6

2,6

2,6

10,2

интернет

1,4

1,4

1,4

1,4

5,4

банк хизмати

33,0

33,0

33,0

33,0

132,0

Хомийлик

11,4

11,4

11,4

11,4

45,6

аукциондаги коммисион харажат

0,2

0,2

0,2

0,2

0,6

брокерлик хизмати

1,2

1,2

1,2

1,2

4,8

ТМБ хисобдан чикариш

-

-

-

5,0

5,0

бахолаш

-

-

-

5,0

5,0

Реклама хизмати

0,5

1,8

0,5

0,5

3,3

депозитарий

0,5

1,5

0,5

0,5

2,9

аудит

-

0,6

-

-

0,6

Обуна

-

2,0

2,0

2,0

6,0

Бошкалар

334,5

34,5

34,5

34,5

438,0

ХАММАСИ:

497,6

194,5

192,6

222,6

1 107,3


6. Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган молиявий режаси

2022 йилда 25 241 200.0 минг сўм иссикликлик энергияси ишлаб чикариш ва хизматлар кўрсатиш режалаштирилган.

Жумладан:

- 24 466 200.0 минг сўм 222 350 гкалл иссиқлик энергияси ишлаб чиқариш;

Шундан:

Ахоли истеъмолчиларига 170 000 Гкалл 17 556 000,0 минг сўмга етқазиб бериш;

Улгуржи истеъмолчиларга 52 350 Гкалл иссиқлик энергиясини 6 910 200,0 минг сўмга етқазиб бериш.


Истеъмолчиларга ишлаб чикарилган ва етказиб берилган иссиклик энергияси тугрисида

МАЪЛУМОТ

Ташкилот номи

2020 йил факт

2022 йил кутилмокда

Истеъмолчи сони

гКалл

сумма (минг.сум)

Истеъмолчи сони

гКалл

сумма (минг.сум)

1

Бюджет корхоналари

32

10 141

1 385 604

32

10 000

1 320 000

2

Бошка ташкилотлар

85

101 357

12 381 600

49

42 350

5 590 200

3

Ахоли истеъмолчилари

11 372

210 423

15 717 055

11 372

170 000

17 556 000

Жами

321 921

29 484 259

207 350

24 466 200

Жами 775 000 минг.сўм кушимча даромад олиш.

Шундан:

- бино ва иншоотларни ижарага беришдан 150 000 минг сўм даромад олиш;

- улгуржи савдодан 35 000 минг сўм;

- Молиявий фаолиятдан даромад олиш 50 000 минг сўм;

- Қишлоқ маъсулотларини сотишдан 500 000 минг сўм;

- Бошқа курсатилган хизматлардан 40 000 минг сўм.


2022 йил давомида жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти билан боғлиқ харажатлари жами 33 459 207,90 минг сўмни ташкил этилиши кутилмоқда, жумладан:

- Маҳсулот ишлаб чиқариш таннархи 30 736 267,9 минг сўм;

- Маъмурий харажатлар 1 615 640,00 минг сўм;

- Давр харажатлари 1 107 300,0 минг сўм;

2022 йил якуни бўйича етказиб берилган иссиқлик энергияси хисобидан, 8 218 007,9 минг сўм зарар билан якунлаш кутилмокда.

Жамият 2022 йилни зарар билан якунланиш омиллари куйидагилар.

минг.сум

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 19 февраль 2011 йил 2198-рақам билан Давлат рўйхатидан ўтқазилган "Коммунал хизматларга тарифларни шакллантириш ва рентабелликнинг чекланган даражасини жорий этиш бўйича Низом"га асосан аҳолининг меъёрдан ортиқ истеъмол қилган иссиқлик энергияси хисобидан

4 884 000

Иссиклик энергияси тарифларининг пастлиги натижасида жами

6 681 000

Шу жумладан:

Ишчи ходимларнинг ойлик маошлари хисобидан

3 168 000

2020 йил 01 ноябрдан ичимлик сув тарифи ошганлиги хисобидан

2 799 000

1-октябр 2019 йилдан ҚҚС ставкаси 15% белгиланишига қарамасдан табиий газ ва электр энергия тарифлари ўзгаришсиз қолиши натижасида табиий газ ва электр энергия тарифларининг ҚҚС сиз кисми автоматик тарзда 5 % ошиши ҳисобидан 2021 йил 1 декабрь ҳолатида кўрилган зарар

714 000

Жами

11 565 000

7. Жамиятнинг 2022 йилда кутилаётган бухгалтерия баланси

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

01.01.2022 й. ҳолатига

01.01.2023 й. ҳолатига

1

2

3

4

Актив

I. Узоқ муддатли активлар

Асосий воситалар:

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)

010

18 133 003,0

19 946 303,3

Эскириш суммаси (0200)

011

5 167 023,2

5 683 725,5

қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)

012

12 965 979,9

14 262 577,8

Номоддий активлар:

Бошланғич қиймати (0400)

020

5 454,6

5 454,6

Амортизация суммаси (0500)

021

5 454,6

5 454,6

қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)

022

0,0

0,0

Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)

030

26 560,9

26 560,9

Қимматли қоғозлар (0610)

040

21 560,9

21 560,9

Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

050

5 000,0

5 000,0

қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

060

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

070

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

080

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

090

Капитал қўйилмалар (0800)

100

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)

110

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)

130

12 992 540,8

14 289 138,7

II. Жорий активлар

Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)

140

1 523 242,9

1 675 567,2

Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)

150

1 371 224,8

1 508 347,3

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)

160

152 018,1

167 219,9

Тайёр маҳсулот (2800)

170

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)

180

Келгуси давр харажатлари (3100)

190

Кечиктирилган харажатлар (3200)

200

Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

47 803 835,0

43 438 882,6

шундан: муддати ўтган*

211

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

220

14 960 560,0

13 600 509,1

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)

230

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)

240

32 751 845,0

29 774 404,5

Ходимларга берилган бўнаклар (4200)

250

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)

260

Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400)

270

65 980,0

36 980,0

Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)

280

25 450,0

26 989,0

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)

290

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)

300

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)

310

Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:

320

1 950 000,0

600 000,0

Кассадаги пул маблағлари (5000)

330

Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)

340

250 000,0

100 000,0

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)

350

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

360

1 700 000,0

500 000,0

қисқа муддатли инвестициялар (5800)

370

Бошқа жорий активлар (5900)

380

II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

51 277 077,9

45 714 449,9

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)

400

64 269 618,7

60 003 588,6

Пассив

I. Ўз маблағлари манбалари

Устав капитали (8300)

410

749 504,0

749 504,0

Қўшилган капитал (8400)

420

7 312,0

7 312,0

Резерв капитали (8500)

430

2 070 535,9

2 174 062,7

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)

440

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

450

-18 431 711,2

-26 857 088,1

Мақсадли тушумлар (8800)

460

7 724 291,9

13 927 102,7

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)

470

I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)

480

-7 880 067,4

-9 999 106,7

II. Мажбуриятлар

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

26 632 693,4

26 632 693,4

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)

491

0,0

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)

500

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)

510

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)

520

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)

530

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

540

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)

550

26 632 693,4

26 632 693,4

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)

560

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)

570

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)

580

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)

590

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)

600

45 516 992,6

43 370 001,9

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)

601

45 516 992,6

43 370 001,9

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*

602

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

610

44 982 450,0

42 840 428,6

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)

620

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)

630

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)

640

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

650

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

660

Олинган бўнаклар (6300)

670

118 127,7

107 388,9

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)

680

185 210,1

168 372,8

Суғурталар бўйича қарз (6510)

690

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

700

155 354,8

141 231,7

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)

710

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)

720

75 850,0

112 580,0

Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)

730

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)

740

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)

750

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)

760

II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)

770

72 149 686,1

70 002 695,3

Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)

780

64 269 618,7

60 003 588,6

8. 2022 йилда кутилаётган молиявий натижалари

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

2021 йил

2022 йил

Даромадлар
(фойда)

Харажатлар
(зарарлар)

Даромадлар
(фойда)

Харажатлар
(зарарлар)

1

2

3

4

5

6

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум

010

35 647 429,79

x

24 466 200,00

x

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи

020

x

39 579 896,84

x

30 736 267,9

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)

030

3 932 467,05

6 270 067,9

Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан:

040

x

1 837 287,12

x

2 722 940,0

Сотиш харажатлари

050

x

x

Маъмурий харажатлар

060

x

977 679,77

x

1 615 640,00

Бошқа операцион харажатлар

070

x

859 607,35

x

1 107 300,00

Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари

080

x

x

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

090

767 268,79

x

725 000,00

x

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)

100

5 002 485,38

8 268 007,90

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:

110

500 000,00

x

50 000,00

x

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

120

x

x

Фоизлар шаклидаги даромадлар

130

x

50 000,00

x

Молиявий ижарадан даромадлар

140

x

x

Валюта курси фарқидан даромадлар

150

x

x

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160

x

x

Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:

170

x

0,00

x

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

190

x

x

Валюта курси фарқидан зарарлар

200

x

x

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

210

x

x

Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)

220

5 002 485,38

8 218 007,90

Фавқулоддаги фойда ва зарарлар

230

Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

240

5 002 485,38

8 218 007,90

Фойда солиғи

250

x

x

Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар

260

x

x

Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)

270

5 002 485,38

8 218 007,90

9. Жамиятда амалга оширилиши кўзда тутилган лойиҳалар ва уларнинг самарадорлиги

Жамият асосий ускуналарини модернизациялаш, ишлаб чикаришга замонавий ва энергоресурсларни тежовчи технологияларни жорий этиш, бино-иншоотлар ва ер майдонидан унумли фойдаланиш максадида бир неча лойихалар амалга оширилмокда.

Жумладан:

1. Бугунги кунда,Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 12 апрелдаги 306-сонли “Андижон, Чирчиқ, Бухоро, Самарқанд ва Тошкент (ТЦ-8) шаҳарларида марказлашган иссиқлик таъминотини реконструкция қилиш ва энергия самарадорлигини ошириш” қарорига мувофиқ, пилот лойиҳа “Бухороэнергомарказ” АЖ қозонхонаси ва корхона истеъмолчилари - Бухоро шаҳрининг 4 ва 6 чи кичик ноҳияларида жойлашган кўп қаватли уйлар ва ижтимоий соҳа объектларида амалга оширилмоқда. Лойиҳа 2020-2022 йилларда Жахон банкининг 14,62 млн АКШ долл. маблағи ҳисобидан бажарилади.

Лойиҳани амалга ошириш натижасида “Бухороэнергомарказ” АЖ хизмат кўрсатадиган ҳудудда иссиқлик таъминоти тизими замонавий, энергиятежамкор ёпиқ тизимли иссиқлик таъминотига ўтказилади. Лойиҳа доирасида уч босқичдан иборат қуйидаги реконструкция-модернизация ишлари амалга оширилади:

Биринчи босқичда 200 та кўп қаватли уй-жойлар (11372 та хонадон, 28 821 аҳоли) ва 32 та ижтимоий соҳа (6 та мактаб, 11 та мактабгача таълим муассасаси ва 15 та бошқа турдаги) объектларига жами 264 дона индивидуал иссиқлик пунктлари (ИТП) ўрнатилади.

Иккинчи босқичда 5,55 км магистрал иссиқлик тармоқлари замонавий пенополиуретан қопламали қувурларга алмаштирилади.

Учинчи босқичда қозонхонада модернизация ишлари олиб борилади. Жумладан 1 та 30 МВТли замонавий янги сув иситиш қозони урнатилади, 2 дона мавжуд ГМ-50/14 русумли (40х2 МВт) буғ қозонлари ва насос хўжалиги модернизацияланади.

· Лойихани амалга ошириш натижасида куйидагиларга эришилади: Бир йилда 13,07 млн м3 табиий газ (7150,0 млн сўм, 30 %), 1,12 млн кВт.с электр энергияси (500,0 млн сўм, 20 %), 430,0 минг м3 ичимлик суви (1021,0 млн сўм, 22 %) тежашга эришилади хамда жамият зарарига олинадиган 11212,0 млн сум (84,9 минг Гкал) ахолининг меъёрдан ортик истеъмоли кискаради. Ишлаб чиқарилган махсулот таннархи 30% га камаяди.

Ушбу лойиха амалга ошиши натижасида хар йилда ахолининг меъёрдан ортик истеъмоли исобидан 84,9 минг.гкал 11 212,0 млн.сум зарар хамда кредиторлик карздорликдан кискаришига эришилади.

Биринчи босқич қурилиш ишларини амалга ошириш юзасидан ўтказилган тендер савдолари натижасига асосан, Латвиянинг “Эко эйр” ва Қозоғистоннинг “Казэнергоналадка” компаниялари томонидан тузилган консорциум билан шартнома имзоланди. Лойиҳа доирасида индивидуал иссиқлик пунктлари ўрнатиш учун объектларга туташ ҳудуддан ер ажратиш тўғрисида шаҳар ҳокими қарори имзоланган, лойиҳа қамраган ҳудуд топо-сурати, қарорга асосан архитектура-режалаштириш топшириғи ишлаб чиқилган. Ишлаб чиқилган архитектура-режалаштириш топшириғи негизида лойиҳа-смета ҳужжатлари Давлат экспертизасидан утказилган. Ускуналарнинг биринчи партияси (18 комплект ИИП) жорий йилнинг 29 октябр куни етказиб берилди. Қолган ИИП ларининг етказиб берилиши 2022 йилнинг март ойида тўлиқ якунига етказилади. Кўп қаватли уйлар ва ижтимоий соҳа объектларида ўрнатиладиган автоматик индивидуал иссиқлик пунктларининг қурилиш-монтаж ишлари 2022 йилнинг октябр ойида якунланиши кўзланган.

Лойиҳанинг иккинчи босқичи, 5.5 км иссиқлик тармоқларини алмаштириш юзасидан тендер савдолари ўтказилган, Хитойнинг “China IPPR Engineering” компанияси билан шартнома имзоланган. Пудратчи томонидан лойиҳа қамраган ҳудуд топо-сурати, архитектура-режалаштириш топшириғи ишлаб чиқилган. Ҳозирги кунда ишлаб чиқилган архитектура-режалаштириш топшириғи негизида лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда. Лойиҳа-смета ҳужжатларини Давлат экспертизасига топришиш муддати 2021 йилнинг 20 декабри этиб белгиланган. Қурилиш-монтаж ишларини 2022 йилнинг октябр ойида якунлаш келишилган.

Лойиҳанинг учинчи босқичи, қозонхона модернизациясини амалга ошириш юзасидан тендер савдолари жорий йилнинг июл ойида эълон қилинган, танловда иштирок этиш истагини билдирган ичтирокчиларнинг йўллаган пакетлари жорий йилнинг 30 сентябрида очилди, ҳозирда боҳолаш жараёни давом этмоқда. Баҳолаш жараёни жорий йилнинг 10 декабрида якунланиб, ғолиб пудратчи билан шартнома имзоланиши кўзда тутилган.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 декабрдаги “Иссиқлик таъминоти тизимини такомиллаштириш ва иссиқлик таъминоти корхоналарини молиявий соғломлаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4542 сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида, “Бухороэнергомарказ” АЖ қозонхонасида “Иссиқлик ва электр энергиясини биргаликда ишлаб чиқарувчи 187 МВт кувватли когенерацион (буғ-газ) қурилма ўрнатиш” лойиҳаси.

Лойиҳанинг мақсади когенерация усулида электр ва иссиқлик энергиясини биргаликда ишлаб чиқариш ва ишлаб чикаришда замонавий энергия ресурсларини тежовчи технологияларни жорий этиш. Газ турбинаси соҳадасиги юқори технологияли энерготежамкор ускуналарни ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш орқали, жамиятимиздаги иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш бўйича мавжуд схемани реконструкция қилиш, иссиқлик ва электр энергиясини ишлаб чиқаришда юқори самарадорликни таъминлаш режалаштирилган. Лойиханинг дастлабки техник иктисодий асослари 2011 йилда “Узогирнефтгазкимёлойиха” институти томонидан ишлаб чикилган ва ваколатли вазирликлар экспертизасидан утказилган. Аммо, молиялаштириш манбалари ҳал этилмаганлиги сабабли лойиҳа амалга оширилмаган эди.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар, тадбиркорлик учун яратилаётган шарт шароитлар ва жорий килинаётган имтиёзларни инобатга олиб, мазкур лойихага тугридан тугри чет эл инвестицияларини Давлат хусусий шерикчилик тамойили асосида жалб этиш назарда тутилган.

Ҳозирги вақтда лойиҳанинг техник-иқтисодий асосларини ишлаб чиқиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги томонидан халқаро тендер савдолари эълон қилиш ишлари олиб борилмоқда.

Лойиханинг киймати 260,3 млн АҚШ доллари.

Мавжуд объект ва қувватлардан қўшимча даромад олиш мақсадида бажарилаятган тадбирлар.

Корхонада ишлаб келаятган ишчи ҳодимлар ва муҳандисларнинг билим савияси ва кўникмаларини турли ўқув комбинатлари, ўқув семинарлари, техник ўқувларда оширишга корхона томонидан алоҳида эътибор қаратилган. Жумладан, қозонхона оператив ҳодимлари ўз малакаларини ошириш мақсадида жорий йилда ўқув комбинатларида таҳсил олиб ўз малакаларини ошириб келдилар, муҳандис ҳодимлар республика миқёсида ўтказилган иссиқлик таъминоти соҳасига оид ўқув семинарларда замонавий тажрибаларни ўзлаштириб келдалар. Шунингдек, ишчи ҳодимлар сафига олий таълим муассасаларининг энергетика йўналиши магистратура босқичи битирувчиларининг қўшилиши ишлаб чиқариш жараёнининг барқарорлиги ва ускуналарнинг бехатар ишлатилишида ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Ишчи ҳодимларнинг илмий салоҳиятини ошириш борасида Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги томонидан ҳам амалий тадбирлар амалга оширилмоқда. Айнан, 2021-2022 ўқув йили учун Вазирликнинг тавсияномасига асосан корхонамизнинг 8 нафар ҳодими олий таълим муассасасига Бухоро муҳандисилик технологиялари институтига имтиҳонларсиз талаба бўдилар.

Шу билан бир қаторда ишчи ҳодимларнинг соғлом турмуш тарзини олиб боришига ундаш ва шарт-шароитлар яратиш, бўш вақтларини самарали ўтказишларини таъминлаш, корхонага қўшимча даромад келтириш мақсадида ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланиш эҳтиёжи бўлмаган 7 та тузли эритма ячейкалари ва шу ҳудуддаги 45 метр яроқсиз темир йўлни демонтаж қилиб ўрнида мини футбол, воллейбол, теннис майдонлари ва тренажер зал барпо этилган. Мазкур тадбирнинг амалга оширилиш натижасида ишчи ҳодимларни спорт билан шуғулланиш, соғлом турмуш тарзини олиб боришга даъват этилади. Шунингдек, барпо этиладиган майдонларни соатбай ижарага олиб спорт билан шуғулланишлари учун шароит яратилиши орқали корхона қўшимча даромад манбаига эга бўлади.

Ушбу тадбирнинг амалга оширилиши натижасида корхона йилига 36,0 млн сўм қўшимча даромадга эга бўлади.

10. Ишчи ходимларни ижтимоий қўллаб қувватлаш

Жамиятда ўзига топширилган ишга бўлган иштиёқи, ташаббускорлиги, интизоми ҳамда ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш бўйича ўз билими ва кучини аямайдиган фидоий ишчи-ходимларни ижтимоий ва моддий қўллаб қувватлаш мақсадида, 2022 йил 01 январдан рағбатлантириш фондини ташкил этиш ҳамда ушбу фондган йил давомида ҳар ойда 15.0 млн.сўмдан пул маблағи ажратиш.

11. Хулоса

Мазкур бизнес-режа тасдиқланган(маъқулланган)дан кейин ҳам йил давомида форс-мажор ҳолати вужудга келиши, бозорда рақобатнинг кутилмаган қирралари намоён бўлиши, улгуржи нархларнинг пасайиши (кўтарилиши) ёки бошқа ҳолатлар юз бериши натижасида кўзланган натижалар олинмай қолса, бизнес-режанинг даромадлар ва харажатлар қисмига тегишли бошқарув органининг қарорига асосан ўзгартириш (корректировка) киритилиши мумкин.

“Бухороэнергомарказ” АЖ Директори А.Караев

Бош хисобчи З.Сафаров

ИЧТБ бошлиги У.Нарзуллаев

BIZNES-REJA.doc